Lantionpohjan fysioterapia

Fysioterapian tavoitteena on lantionpohjan toimintahäiriöiden ennaltaehkäisy, tunnistaminen ja hoito. Yleisimpiä toimintahäiriöitä ovat erilaiset virtsankarkailu ja pidätyskyvyn ongelmat, kuten ponnistusinkontinenssi, pakkoinkontinenssi ja sekamuotoinen inkontinenssi. Vatsalihasten erkauma on myös yleinen ongelma synnytyksen jälkeen ja myös kohdun-, emättimen etuseinämän tai takaseinämän laskeumat. Lisäksi lantionpohjan kiputilat ovat yleinen hoitoon hakeutumisen syy.

Lantionpohjan fysioterapiaan kuuluu lantionpohjanlihasten kunnon ja toiminnan tutkiminen sekä hoito, yksilöllisesti luotu harjoitteluohjelma lantionpohjan lihasten vahvistamiseksi tai rentouttamiseksi, sekä harjoittelun etenemisen seuranta. Lantionpohjan lihasten toiminnan tutkimisen ja harjoittelun apuvälineenä käytetään EMG-laitetta, jolla asiakas saa välittömän visuaalisen palautteen tietokoneruudulta. Lantionpohjan ollessa ylijännittynyt ja lihasvoima heikko, jännitys hoidetaan ennen lihasten vahvistamista. Heikentynyttä lihasaktivaatiota hoidetaan lantionpohjan lihaskuntoharjoitteilla. Tarvittaessa fysioterapiassa käytetään elektroterapiaa, mm. rauhoittamaan yliaktiivista rakkoa tai avustamaan harjoittelua lihaksistoa aktivoimalla.

Lantionpohjan fysioterapiassa huomioidaan kokonaisvaltaisesti myös muut lantionpohjan toimintaan vaikuttavat lihasryhmät, vatsaontelon ja lantion alueen fasciarakenteet ja kehon toiminnot, kuten hengitys.

Voit tulla vastaanotolle myös lantionpohjan lihasten kuntokartoitukseen. Kuntokartoituksessa voimme toiveidesi mukaan esimerkiksi kartoittaa lantionpohjan lihasten toimintakykyä ja kuntoa, opetella paremmin yhdistämään lantiopohjan lihasten käyttöä arjen toimintoihin ja toiminnalliseen harjoitteluun sekä varmistaa, että hallitset oikeanlaisen harjoittelutekniikan ja näin ennaltaehkäistä mahdollisia lantionpohjan toimintahäiriöitä.