Joen FysioLymfan Rekisteriseloste

Fysikaalinen Hoitolaitos                                                  TIETOSUOJASELOSTE       22.5.2018

Joen FysioLymfa                                                             Henkilötietolaki (523/1999) 10§/24§

                                                                                      

Käsittelemme Joen FysioLymfassa palveluitamme käyttävien asiakkaiden henkilötietoja.Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.Tämä on henkilötietosuojalain mukainen tietosuojaseloste.

 

REKISTERINPITÄJÄ

Fysikaalinen hoitolaitos Joen FysioLymfa

REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT

Joen FysioLymfa

Siltakatu 22 li a 2

80100 Joensuu

  1. 045 1866 368

REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT

Anu Könttä                           Raisa Muhonen

0456511687                          0505542077

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS                    

Joen FysioLymfa kerää ja käsittelee henkilötietoja ainoastaan lain sallimalla tavalla. Joen FysioLymfalla henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteen hoitamiseen. Joen FysioLymfa pitää tärkeänä, että henkilötiedot ovat ajan tasalla ja saatamme hankkia henkilötietoja ulkopuolisilta lähteiltä, kuten julkisista rekistereistä.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA KÄYTTÖTARKOITUS

Keräämme ainoastaan henkilötietoja, jotka ovat tärkeitä palveluidemme kannalta.

  • Nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

Joen FysioLymfa kerää henkilötietoja eri tarkoituksiin. Henkilötietojen kerääminen riippuu siitä, mitä palveluita käyttäjä käyttää.

  • Fysioterapiapalveluiden toteuttamiseen
  • Maksamiseen, laskutukseen, laskujen valvontaan ja perintään

 

 

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Joen FysioLymfa saa henkilötiedot asiakkailta itseltään.

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN JA LUOVUTTAMINEN

Joen FysioLymfa säilyttää tietoja tämän tietosuojaselosteen ja ajantasaisen lainsäädännön mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun. ( Kansaneläkelaitos sekä laskutuspalvelu). Joen FysioLymfa voi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön mukaisissa rajoissa tai määräysten niin vaatiessa, esim. väärinkäytösten selvittelyssä

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUUEN ULKOPUOLELLE

Joen FysioLymfa ei siirrä henkilötietoja Euroopan unionin jäsenvaltioiden tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

TIETOJEN SUOJAUS JA POISTAMINEN

Joen FysioLymfa suojaa tietoja asianmukaisesti teknisin toimepitein. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat suojattuja palomuurein, salasanoin ja yleisesti hyväksyttävien tietoturva-teknisin keinoin. Manuaalisesti ylläpidettävät rekisterit sijaitsevat tiloissa, joihin on on ulkopuolisilta pääsy estetty.

Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus Joen FysioLymfan henkilökunnalla siltä osin, kuin he tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

Joen FysioLymfa poistaa henkilötiedot soveltuvan lain mukaisesti. Henkilötietoja sisältävät aineistot hävitetään tietoturvallisesti.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot rekisteristä.Tarkastuspyynnön tulee olla kirjallinen ja omakätisesti kirjoitettu. Pyyntö esitetään Joen FysioLymfan henkilökunnalle. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely. Pyynnöstä Joen FysioLymfa tekee muutokset henkilötietoihin.  Jos henkilötiedot muuttuvat, ilmoita siitä Joen FysioLymfan henkilökunnalle. Joen FysioLymfa ei vastaa ongelmista, jotka johtuvat siitä, että tiedot ovat vanhentuneita tai epätäsmällisiä, mikäli muutoksia ei ole ilmoitettu.